Tražilica

NOVOSTI

Berečki vijećnici na svojoj 11.  sjednici 17.10.2018. nisu dali suglasnost na cjenik usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog i biorazgradivog otpada
 

 

 

 

Središnji događaj bila je svečana sjednica Općinskog vijeća na kojoj se načelnik Mato Tonković osvrnuo na proteklih 25 godina. Općina Berek proslavila je 25 godina i blagdan zaštitnika svetog Mihovila. Time je otvorena dionica novoasfaltirane ceste prema Srijedskoj, koja tu općinu spaja sa susjednom Ivanskom
 

 

 

 

Općina Berek potpisala je Ugovor za modernizaciju nerazvrstane ceste od križanja sa županijskom cestom ŽC 3084 prema naselju Srijedska II. Dio. Kao najpovoljnija i  potpuna ponuda za modernizaciju nerazvrstane ponuda ponuditelja „Poduzeće za ceste“ d.o.., Bilogorska 43, 43000 Bjelovar s kojom je sklopljen Ugovor.
 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?