Tražilica

 

Berečki vijećnici na svojoj 11.  sjednici 17.10.2018. nisu dali suglasnost na cjenik usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog i biorazgradivog otpada. Očekuju pojašnjenje predstavnika garešničkog Komunalca na prijedlog novih cijena, koje su veće od sadašnjih. Naime, do sada se plaćalo 137 kuna za tri mjeseca, a po novom bi to bilo 47,38 kuna mjesečno za kantu od 120 litara, plus 5,08 kuna po svakom pražnjenju. Ujedno su donijeli mjere za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada i njegovo uklanjanje, što se navodi i na službenoj stranici Općine Berek. Tamo je i obrazac za prijavu divljih deponija.

OPĆINA BEREK - O NAMA

 GALERIJA

Detaljnije o nama...

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

KAKO DO NAS ?