Tražilica

Općina Berek započela je s postupkom izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Berek

Odluka o izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vl RH

Odluka o usvajanju prijedloga Programa raspolaganja poljop zemljištem

PROGRAM

Razrada programa

Obavijest o početku javnog uvida

OPĆINA BEREK - O NAMA

 GALERIJA

Detaljnije o nama...

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

KAKO DO NAS ?