Tražilica

Općina Berek objavljuje poziv na dostavu ponuda za obavljanje poslova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Berek za razdoblje od 2020. - 2024. godine. Procijenjena vrijednost nabave za jednu godinu iznosi 50.000,00 kn (bez PDV-a), a rok za dostavu ponuda je 19. ožujak 2020. godine do 14.00 sati.


Poziv na dostavu ponuda- dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?