PRORAČUN OPĆINE BEREK ZA 2013. GODINU

 

Odluka o izvršenju Proračuna 2013

Proračun općine za 2013

 

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2013

1.strana polugodišnjeg izvješća

Polugodišnje izvješće I-VI

 

1.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013

1.Strana

Opći dio

Posebni dio

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013

1.Strana

Opći dio

Posebni dio

Zabilješke