Stari grad Garić nalazi se na sjevernim obroncima Moslavačke gore.

Pretpostavlja se da je to utvrđenje u prvom obliku bilo građeno potkraj devetog i početkom desetog stoljeća. Sredinom 13. stoljeća grad je proširen i nadograđen. Od 12. do 16. stoljeća Garić je funkcionirao kao upravno središte područja koje se tu rasprostiralo.

Iz pisanih izvora vidi se da je Garić obuhvatio zemljište kojem je jugistočnu granicu činila rijeka Ilova, istočna crta potegnuta između današnjih mjesta Klokočevca, Trnave i Ladislava s jedne, Velikih Zdenaca i Pavlovca s druge strane. Sjevernu granicu činila je rijeka Česma, a zapadnu potok Sredska do ušća potočića Krivaje, pa do njegovog izvora u blizini mjesta Samarica, gdje je bila tromeđa Čazme, Moslavine i Garića.

Južna granica vodila je pored vrela potoka Garića uz pavlinski samostan, vrhom Moslavačke gore, preko Deče (današnji Dišnik) na potok Mogorovac do Ilove.

Za vrijeme turskih osvajanja 1554. godine, Garić grad je djelom uništen i potpuno napušten, te je počeo propadati.

Stoljećima poslije ostaci su još uvijek toliko jaki da pokazuju staru veličinu i ljepotu.

Slika je preuzeta sa Croq - Vlastito djelo postavljača, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20737667