Tražilica

21. ožujak 2016. – PODGARIĆ, NOVO SELO, GORNJA GAREŠNICA I ŠIMLJANIK
22. ožujak 2016. – OŠTRI ZID, BEGOVAČA, KOSTANJEVAC, ŠIMLJANICA, ŠIMLJANA I KRIVAJA
23. ožujak 2016. – POTOK I RUŠKOVAC
24. ožujka 2016. – BEREK


Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00sati, a u slučaju lošijeg vremena prenosi se na sljedeći naredni dan bez padavina. Rodenticidi koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulativno antikoaugulacijsko djelovanje. Nisu opasni za domaće životinje i zdravlje ljudi u količinama koje koristimo kod deratizacije.

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?