Tražilica

18.sjednica Općinskog vijeća Općine Berek.

Sjednicu prije ljetne stanke održalo je Općinsko vijeće u Bereku. Kako se moglo čuti, u tijeku je natječaj za

izvođače radova na obnovi doma u Šimljaniku. U tu svrhu, Ministarstvo regionalnog razvoja odobrilo je Općini

Berek 300.000 kuna, a poziv je upućen na sedam adresa, rekao je načelnik Mato Tonković.

Još je kandidirana druga faza radova rekonstrukcije ceste prema groblju u Krivaji. Obzirom na pad Vlade i u

Općini Berek postoji bojazan kako će realizirati sve te projekte, kako je istaknuto na sjednici Općinskog vijeća.

Tamo se očekuje i sanacija klizišta u vrijednosti milijun i pol kuna, kao i prethodno raspisivanje natječaja od strane

Županijske uprave za ceste.

Načelnik Tonković u svom izvješću o radu napomenuo je i povećanje proračuna za oko 400.000 kuna, koje će

prihodovati od teleoperatera, za korištenje javnih površina.

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?