Tražilica

U Bereku je zasjedalo Općinsko vijeće. Donijete su izmjene Odluke o komunalnim djelatnostima te odlučeno krenuti u osnivanje vlastitog društva. Time će svi poslovi iz te domene od nove godine biti raspoređeni u novu tvrtku, pojasnio je načelnik Mato Tonković.
Početni kapital iznosit će 20.000 kuna, što je osigurano rebalansom općinskog proračuna, a komunalno društvo imat će dva zaposlenika, točnije dvije djelatnice općinske uprave. Skupštinu ovog „društva s ograničenom odgovornošću“ čini Općina Berek, zastupana po načelniku, koja imenuje direktora u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima. Nadzorni odbor imat će tri člana, a djelovat će bez naknade, dodao je načelnik Tonković.
Na sjednici Općinskog vijeća ujedno je odlučeno kako će dimnjake i na području berečke općine čistiti dimnjačari garešničkog Komunalca, temeljem Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?