Tražilica

Godišnji plan pregleda i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje za općinu Berek- sezona 2016-2017

 PLAN - LINK

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?