Tražilica

Na  6. sjednici Općinskog vijeća općine Berek vijećnici su usvojili odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Berek. Odvoz komunalnog otpada  na području Općine Berek i dalje će obavljati  Komunalac iz Garešnice. Ono što je najbitnije za mještane, a što je usvojeno ovom odlukom je da će građani morati početi razvrstavati svoj kućni otpad na komunalni otpad, plastiku i papir. Za one građane koji se ogluše na ovu odluku propisane su kazne. Prilikom utovara otpada ako se utvrdi da je netko pomješao otpad na teren će izaći ovlaštena osoba  utvrditi  stanje te osobu prvi put upozoriti, a kod sljedećeg prekršaja kazniti. Broj odvoza otpada još nije točno utvrđen, a kada se krene sa primjenom ove odluke broj će se prilagoditi potrebama građana. Govoreći o cijeni načelnik Općine Berek Mato Tonković je rekao kako će građani  morati razvrstavati komunalni otpad, a prema tome trebala bi biti i niža cijena za one koji imaju malo otpada.

– Svi sada imaju jednaku paušalnu cijenu odvoza. Znači tko će imati manje otpada manje će platiti, tko će imati više morat će platiti više. Iz Komunalca će doći čipirati kante koje sada imaju građani i točno će se znati koliko je bilo pražnjenja i prema tome će se naplatiti usluga odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada – kazao je načelnik Tonković.

Primjena odluke trebala bi započeti zaključno sa 30. listopada ove godine.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?