Tražilica

Općina Berek potpisala je Ugovor za modernizaciju nerazvrstane ceste od križanja sa županijskom cestom ŽC 3084 prema naselju Srijedska II. Dio. Kao najpovoljnija i  potpuna ponuda za modernizaciju nerazvrstane ponuda ponuditelja „Poduzeće za ceste“ d.o.., Bilogorska 43, 43000 Bjelovar s kojom je sklopljen Ugovor.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?