Tražilica

Općina Berek poziva sve studente sa područja Općine da se prijave za isplatu bespovratne potpore u iznosu 1.500,00 kn, a prijavu je moguće napraviti do 28. rujna 2020. godine.

Prijava se sastoji od:

-          Zahtjev za isplatu jednokratne bespovratne potpore za studente u akademskoj godini 2020./2021. koji imaju prebivalište na području Općine Berek

-          Preslika osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu   

-          Presliku kartice žiro ili tekućeg računa i IBAN

-          Potvrda obrazovne ustanove o upisu u akademskoj godini 2020/2021

-          Potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini Berek

Odluka 

Zahtjev-student

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?