Tražilica

DVD BEREK

Berek 52, 43232 Berek

OIB:65780331357

 

Berek, 27.10.2020.

 

Na temelju Odluke  Upravnog odbora DVD Berek, DVD Berek  objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog vatrogasnog vozila u vlasništvu DVD Berek

 

PREDMET PRODAJE: Vatrogasno vozilo kamion u vlasništvu DVD Berek.

 

PODACI O VOZILU:

  • ·         Vrsta vozila: N3
  • ·         Marka vozila: FAP
  • ·         Tip vozila: 1314FF
  • ·         Motor: Diesel
  • ·         Godina proizvodnje: 1987.
  • ·         Boja: Crvena
  • ·         Oblik karoserije:  Cisterna

 

Početna cijena je 12.000,00 kuna.

 

PREGLED VOZILA:  Vozilo se može pogledati do isteka roka za ponudu, svakim radnim danom od 07,00 - 15,00 sati

uz prethodnu najavu zapovjedniku Stjepanu Šantalab, na br. mob.099/ 767-8003.

 

KRITERIJ PONUDE: Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje

naknadne prigovore kupca. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najviše ponuđenim iznosom. U slučaju

da dva ili više ponuđača dostave ponudu s istim iznosom, a koji je ujedno i najviši ponuđeni  iznos, povjerenstvo će

odabrati ponuditelja koji je prvi dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja.

 

PRAVO SUDJELOVANJA: Pravo na nadmetanje imaju sve pravne i fizičke osobe.

 

SADRŽAJ PONUDE: Pisana ponuda treba sadržavati slijedeće:

  • ·         Fizička osoba (preslika osobne iskaznice, adresa i kontakt telefon)
  • ·         Pravna osoba (preslika rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa

i kontakt telefon)

  • ·         Iznos ponude izražen u kunama.

 

DOSTAVA PONUDA: Pisane ponude za natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u zatvorenoj

koverti, neposredno ili poštom preporučeno, s naznakom  „ Ne otvaraj“- ponuda za kupnju vatrogasnog kamiona, na

adresu: DVD  Berek, Berek 77, 43232 Berek.

 

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 11.11.2020. do 14,00 sati.

 

OSTALO: Javni natječaj biti će pravovaljan i u slučaju da valjanju ponudu dostavi samo jedan ponuđač. Ponuditelji će

pisanim putem biti obavješteni o rezultatu natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 5 dana pristupiti sklapanju Ugovora o kupoprodaji s DVD Berek, te uplatiti

cjelokupni ponuđeni iznos kupoprodajne cijene.

 

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati iznos kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju Ugovora u utvrđenom roku,

smatrat će se da je odustao od ponude. U tom slučaju kupoprodaja vozila će se ponuditi slijedećem najpovoljnijem

ponuditelju.

 

Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati nijednu od pristiglih ponuda ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome

ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

 

    PREDSJEDNIK:

Mirko Kolarek, v.r.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?