Tražilica


Grad Kutina je 2020. godine potpisala sporazum s osam jedinica lokalne samouprave,  gradovima Petrinjom, Popovačom i Garešnicom te općinama Velika Ludina, Lipovljani, Velika Trnovitica, Berek i Hercegovac, o korištenju zajedničke sortirnice koja će biti izgrađena u  Kutini.

Na području Grada Kutine i ostalih JLS potpisnica Sporazuma ne postoji uspostavljena  sortirnica, a navedene JLS su sukladno članku 28. ZOGO-a osigurale odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) otpada, izgradnjom  ove sortirnice izravno će se doprinijeti održivom gospodarenju otpadom, poboljšanju sustava  gospodarenja otpadom na navedenim područjima, omogućiti će se dodatno sortiranje  odvojeno prikupljenih sirovina te povećanje njihove kvalitete i vrijednosti, čime će se ostvariti  dodana vrijednost u smislu smanjenja troškova JLS-a budući da se sada moraju pobrinuti za  propisno zbrinjavanje takvog otpada, što rezultira visokim troškovima.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava koji je potpisan 18.02.2021. godine dobiveno je EU sufinanciranje projekta u iznosu od 15.146.402,32 kn (85% bespovratnih sredstava iz  Kohezijskog fonda). Ukupna vrijednost projekta je 17.994.723,73 kn. Trajanje projekta je u  razdoblju od 23. ožujka 2020. godine do 15. rujna 2022. godine.  

Projektom se planira izgraditi i opremiti postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog  otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (sortirnica). Sortirnica je  građevina namijenjena unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, u kojoj se razvrstava,  mehanički obrađuje te skladišti odvojeno prikupljeni otpad.

Sortirnica će biti izgrađena na adresi Ulica Stjepana Radića 298, uz pogon reciklažnog dvorišta,  na parceli sjeverno od odlagališta komunalnog otpada, na ukupnoj površini od 5500 m².  Kapacitet pogona je 3250 t/godišnje u jednoj smjeni, s mogućnosti povećanja na 6500 t/godišnje u dvije smjene te će se izgradnjom sortirnice uz postojeće reciklažno dvorište  uspostaviti cjelovit sustav gospodarenja otpadom na području Kutine, odnosno ostalih JLS  potpisnica Sporazuma o zajedničkom korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno  prikupljenog otpada. U sortirnici se planira izdvajanje sljedećih materijala: papir, karton,  tetrapak, PET, PP, PEHD, PVC, LDPE folije, aluminij.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?