Tražilica

OPĆINA

Početak mandata 20. lipnja 2017. godine

 

Ime i prezime

 

Naziv političke stranke

 

1.

 

 

Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Berek

 

 

Hrvatska demokratska zajednica-HDZ

 

2.

 

Senka Jambrišak

 

Zamjenica predsjednika

 

 

Hrvatska demokratska zajednica-HDZ

 

3.

 

Zvonko Barilarić 

 

 

član

 

 

Hrvatska demokratska zajednica-HDZ

 

4.

 

Andrea Bilandžija 

 

član

 

 

Hrvatska demokratska zajednica-HDZ

 

5.

 

Anka Markač

 

 

član

 

 

Hrvatska demokratska zajednica-HDZ

 

6.

 

Josip Marković

 

 

član

 

 

Hrvatska demokratska zajednica-HDZ

 

7.

 

Mirjana Mikulić

 

 

član

 

 

Hrvatska demokratska zajednica-HDZ

 

8.

 

Davor Novak

 

član

 

 

Hrvatska demokratska zajednica-HDZ

 

9.

 

Milan Puž

 

član

 

 

Hrvatska demokratska zajednica-HDZ

 

10.

 

 

Marija Riđanović

 

član

 

 

Hrvatska demokratska zajednica-HDZ

 

11.

 

Đuro Vadljević

 

član

 

 

Hrvatska seljačka stranka -HSS

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?