Tražilica

 

Provedbeni program Općine Berek obuhvaća mandatno razdoblje od 2021. – 2025. godine koji opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinicu lokalne područne (regionalne) samouprave. Elementi koji će biti sadržani u provedbenom programu služe za praćenje rezultata i ocjenu djelotvornosti mjera u okviru postavljenih ciljeva. Svaka mjera mora biti povezana sa aktivnošću u Proračunu Općine Berek.

Provedbenim programom će se unaprijediti poslovno okruženje, infrastruktura, daljnji rast gospodarstva te uravnotežen razvoj Općine Berek učinkovitim korištenjem resursa sukladno načelu partnerstva.

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Berek za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine - PDF

Odluka o ovlaštenju za izradu provedbenog programa Općine Berek za mandatno razdoblje 2021.-2025.godine - PDF

Provedbeni program Općine Berek - PDF

Terminski plan provedbe mjera - PDF

 

Provedbeni program Općine Berek - I. izmjene i dopune  (.PDF)

Terminski plan provedbe mjera Berek - I. izmjene i dopune  (.PDF)

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?