GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2019.

---------------------------------------------------------------

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

OPĆINA BEREK-obrasci 1-12-2019. v 5.0.8.

Bilješke-uz-financijska-izvješća-za-2019-Razina-22

Ovjerena stranica052

Potvrda 052

-------------------------------------------------------

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA ZA 2019.

1. Proračun Općine Berek za 2019.

2. Proračun Općine Berek za 2019. Organizacijska i ekonomska klasifikacija 

3. Proračun Općine Berek za 2019. s Projekcijama

4. Odluka o izvršavanju proračuna  za 2019.

-------------------------------------------------------

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA ZA 2019. 

Bilješke uz Polugodišnji obračun 2019.

Odluka - Polugodišnjeg izvješća 2019

OPĆI DIO PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OPĆI DIO-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

POSEBNI DIO-ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

POSEBNI DIO-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

-------------------------------------------------------

VODIČ ZA GRAĐANE - PRORAČUN 2019

-------------------------------------------------------

PROGRAMI PRORAČUNA ZA 2019.

-------------------------------------------------------

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Financijsko izvješće za 1-3 mjeseca 2019.

Potvrda fina

OPĆINA BEREK-01 01 -30 06 2019  Obrasci financijskih izvještaja v 5 0 7

Potvrda fine i ovjerena stranica 138

Financijsko izvješće 01.01.-30.09.2019.

Potvrda fine i ovjerena stranica

-----------------------------------------------------

 I. izmjene i dopune proračuna

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Berek za 2019

Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Berek za 2019

Obrazloženje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Berek za 2019

---------------------------------------------------------------

II. izmjene i dopune proračuna

2. IZMJENE I DOPUNE proračuna za 2019.

Odluka - 2. Izmjene i dopune 2019.

2. Izmjene i dopune za 2019-Obrazloženje

ORGANIZACIJSKA I EKONOMSKA2 IZMJENE -Proračun za 2019

---------------------------------------------------------------

III. izmjene i dopune proračuna

---------------------------------------------------------------
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2019.
---------------------------------------------------------------

IZVRŠENJE PRORAČUNA 2019.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?