GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. - dokumenti

-----------------------------------------------------------

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Financijsko izvješće od 01.01.2020.-31.03.2020.

Financijsko izvješće od 01.01.2020- 30.06.2020.

Financijsko izvješće od 01.01.2020.-30.09.2020.

Financijsko izvješće od 01.01.2020.-31.12.2020.

-----------------------------------------------------------

 

VODIČ ZA PRORAČUN 2020

-----------------------------------------------------------

 PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BEREK ZA 2020. 

Opći dio - Ekonomska klasifikacija

Opći dio - Funkcijska klasifikacija

Posebni dio - Ekonomska klasifikacija

Posebni dio - Organizacijska klasifikacija

Posebni dio - Programska klasifikacija

Objavljeno 15.11.2019.

-----------------------------------------------------------

PRORAČUN OPĆINE BEREK ZA 2020. 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?