Tražilica

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKMENTACIJE ZA ZGRADU JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE DJEČJEG VRTIĆA U OPĆINI BEREK

 

 

 

 

 

Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za zgradu javne i društvene namjene dječjeg vrtića u općini Berek.

Procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00 kn (bez PDV-a), a provodi se postupak jednostavne nabave usluga sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Berek.

Planirana vrijednost nabave: 190.000,00 kn (s PDV-om).

Krajnji rok za dostavu ponuda, bez obzira na način dostave:  03. rujna 2021. do 14:00 sati

Poziv za dostavu ponuda - PDF

Prilog VI - Projektni zadatak_DV Berek - PDF

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?