PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BEREK ZA 2021.

Proračun 2021-Ekonomska klasifikacija

Proračun za 2021.-Programska klasifikacija

Objavljeno 13.11.2020.

-----------------------------------------------------------

PRORAČUN OPĆINE BEREK ZA 2021.

Plan razvojnih programa

Vodić za građane 2021.

-----------------------------------------------------------

Izmjene i dopune Proračuna

1.Izmjene i dopune Proračuna Općine Berek za 2021.godinu

-----------------------------------------------------------

Financijski izvještaj

Financijsko izvješće od 01.01.2021-31.03.2021.

Financijsko izvješće od 01.01.2021-30.06.2021.

Financijsko izvješće od 01.01.2021-30.09.2021.

-----------------------------------------------------------

 Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna 01.01.2021 – 30.06.2021

Bilješke uz Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna 01.012021 – 30.06.2021

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?