PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BEREK ZA 2021.

Proračun 2021-Ekonomska klasifikacija

Proračun za 2021.-Programska klasifikacija

Objavljeno 13.11.2020.

-----------------------------------------------------------

PRORAČUN OPĆINE BEREK ZA 2021.

Plan razvojnih programa

Vodić za građane 2021.

-----------------------------------------------------------

Izmjene i dopune Proračuna

1.Izmjene i dopune Proračuna Općine Berek za 2021.godinu

-----------------------------------------------------------

Financijski izvještaj

Financijsko izvješće od 01.01.2021-31.03.2021.

Financijsko izvješće od 01.01.2021-30.06.2021.